Volframi Oy has received REACT EU-funding from the European Regional Development Fund for the development project

European Regional Development Fund (ERDF) has supported Volframi Oy Ltd by 8 REACT-EU granting funding from the Sustainable Growth and Jobs 2014 – 2020 program. The Finland’s structural funds program has five priority axes with 13 specific objectives. Volframi Oy has received the grant from Competitiveness of SMEs for development activities such as professional services, R&D and products.

Development project to introduce a new coating technology and to commercialize products globally, including prototype manufacturing, IPR strenghtening and product development. Further details on the website of the Structural Funds Information Service.

Volframi Oy:lle on myönnetty EAKR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman PK-yrityksen kilpailukyky -toimintalinjasta yrityksen kehittämisavustusta kehittämistoimenpiteisiin, joihin kuuluvat mm. asiantuntijapalveluiden käyttö, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.


Volframi Oy:n kehittämishankeen tavoite on uuden pinnoitusteknologian käyttöön ottaminen ja tuotteiden kaupallistaminen globaalisti, sisältäen prototyyppi 2.0 valmistuksen, IPR:n vahvistamisen ja tuotekehityksen.