Runar Bäckström Foundation Grant

We won the Runar Bäckström foundation 2020 award and received a grant for the development of our innovative coating process and device.
Many thanks to the foundation! We are truly grateful for your support that allows us to continue our development work.

The Runar Bäckström foundation’s Board of Directors has decided to award grants to a total of 14 applicants. The awarded grants amounted to 210,000 euros.
The aim of the Runar Bäckström foundation is to encourage and support inventions that are beneficial to Finnish businesses and thereby strengthen their global competitiveness. The foundation assigns grants once a year.

Grants

Olimme yksi Runar Bäckströmin säätiön 2020 kilpailun voittajista ja saimme apurahan!
Apurahalla tuetaan uuden ja innovatiivisen pinnoitusprosessin ja -laitteen kehittämistä.
Suuret kiitokset säätiölle! Olemme kiitollisia tuesta, joka mahdollistaa kehitystyömme jatkamisen.

Apurahan sai tänä vuonna yhteensä 14 hakijaa, yhteensä 210 000euroa.
Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Säätiö jakaa apurahansa kerran vuodessa.

Jaetut apurahat