Privacy Policy

Tietosuojaseloste lyhyesti/ GDPR/ Privacy Policy

Rekisterinpitäjä: Volframi Oy Ltd, 1084005-4, Akkoistentie 96, 21250 Masku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Volframi Oy Ltd, Sari Vuoristo puh. 040 5300 993, sari@volframi.com

Rekisterin nimi ja tarkoitus: Volframi Oy asiakasrekisteri, asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteista ja palveluista kertominen, tilausten käsittely ja toimitus

Rekisterin mahdollisesti sisältämät tiedot: yrityksen nimi ja yhteyshenkilön tai yksityisasiakkaana henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muita tilauksen toimittamiseksi tarvittavia tietoja. Yrityksistä myös ly-tunnus ja mahdollisesti laskutus/pankkitieto. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Säilytämme huolto- ja takuutiedot ja reklamaatiot lain vaatiman ajan.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sari@volframi.com tai 040-5300 993/ Sari Vuoristo

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, jos tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
 www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä Volframi Oy Ltd ja tämän työntekijät käsittelevät tietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esim. tilitoimisto tai IT-tuki), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin sekä tietoturva-alan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai mitä kirjanpitolaki määrää säilyttämään (pääsääntöisesti 10 vuotta).